Huurverhoging?

We hebben flink moeten onderhandelen met Wooninc. over de op handen zijnde huurverhoging. We lazen in de prestatieafspraken met de gemeente Eindhoven, dat het inflatievolgend zou zijn. Op de website van Wooninc. stond 0,8%. Maar ze vroegen 1,3%! Dat is het uiteindelijk niet geworden. Wooninc. wil op 1% gaan zitten.

// lees meer

Woningen Bakkerstraat e.o.

De huurders van de circa 100 jaar oude woningen aan de Bakkerstraat e.o. in Eindhoven zijn toe aan duidelijkheid omtrent de toekomst van hun woningen. Gezocht wordt naar een geschikte procesbegeleider voor de herstructureringsplannen die al sinds ongeveer 2005 voor veel onrust zorgen in de wijk. De bewoners voelen zich

// lees meer

Wooninc. in Eindhoven én in de regio.

In december 2016 en januari 2017 maakten we twee rondritten langs zoveel mogelijk Wooninc. objecten. Daar waar huurders wonen in grondgebonden woningen, in een groter gebouw, of in een pand van RSZK of Vitalis, onze fusiepartners. Wij als SHW wilden zien waar die huurders wonen, van Geldrop tot Middelbeers, van

// lees meer

Donderdag 1 december jaarvergadering

Op donderdag 1 december vindt de eerstvolgende jaarvergadering met bewonerscommissies en huurdersorganisaties plaats. Voor de volledige uitnodiging met daarin tijdstip van aanvang en locatie klik hier.

// lees meer

Presentatie voor HO’s en BC’s

Donderdag 13 oktober is er weer een presentatie voor HO’s en BC’s in Cantershoef. We praten dan over de Samenwerkingsovereenkomst, de fusie van Wooninc. met Vitalis, de scheiding bij Wooninc. van sociale huurwoningen en commercieel bezit en de aspecten van de nieuwe warmtewet, die van invloed is op het budget

// lees meer

Gé Sars officieel toegetreden tot het Algemeen Bestuur

Vanmiddag is Gé Sars officieel toegetreden tot het Algemeen Bestuur. Dat betekent dus, dat hij geen aspirant-bestuurslid  meer is. Het Dagelijks Bestuur heeft hem nu geïnstalleerd.

// lees meer

Zonnepanelen

Zonnepanelen blijken een interessant effect te hebben voor huurders van Wooninc. O.a. voor de huurders van Jean Sibelius, waar zonnepanelen op het dak liggen. Ze merkten dat door een verlaging van de servicekosten. In de Kempen gaan we ook werken aan bewonersinbreng. We hebben gepland om in september daarvoor een

// lees meer

Algemene bestuursvergadering

Gisteren, 2 mei hield het bestuur van de SHW weer een algemene bestuursvergadering. Die begon met een presentatie door Hilde van Beek van Wooninc. over het klanttevredenheidsonderzoek onder de huurders. De resultaten daarvan geven aan dat over het algemeen door de huurders een 7 gemiddeld wordt gegeven. En waar dat

// lees meer

Nieuw bestuurslid

Uit Oirschot is, als aspirant bestuurslid, tot het bestuur toegetreden de heer Jos Herbrink met als potentiële functie die van penningmeester. Bestuurslid Martien van den Wittenboer heeft zijn functie neergelegd.

// lees meer

Huurverhoging 2016

Geringe huurverhoging huurders Wooninc. in 2016! Per 1 juli 2016 gaan de huurders van Wooninc. 0,6% meer huur betalen. Dit is gelijk aan de inflatie. De huurverhoging zijn wij overeengekomen met Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW), de vertegen­woor­diger die namens de huurders daarover jaarlijks met ons overlegt en ons adviseert. Met de

// lees meer