De toekomst van Oirschot

In Oirschot overlegden op 31 mei diverse groeperingen uit de burgerbevolking samen met het gemeentebestuur over hoe de toekomst van Oirschot, e.o., eruit zou kunnen zien. Het “leven in de brouwerij” vond plaats in de” Oirsprong”, een echte Oirschotse keuze.Wij als SHW waren daar te gast en mochten ons zegje

// lees meer

Parkeren in parkeergarages voor huurders van Wooninc

Al in 2015 kaartten wij, o.a. mede namens “Brabantia” het probleem aan, dat huurders zonder auto hadden en hebben bij het verplicht betalen van een parkeerplaats in het gebouw waarin zij wonen. We hebben daar Wooninc regelmatig op aangesproken. Het is daarom zeer verheugend dat de bewonerscommissie van de Grijze

// lees meer

Buurtplatform Hemelryck gelanceerd

Op 23 mei werd het Buurtplatform Hemelryck gelanceerd. Na een halfjaar intensieve voorbereiding van professionals, samen met enkele kundige vrijwilligers kon hun website “de lucht in”.. Bewoners van stadshof Hemelryck in Eindhoven, krijgen na registratie, gratis toegang tot heel veel digitale diensten, en kunnen daarin ook interactief bezig zijn. Deze

// lees meer

Aan de knoppen draaien in corporatieland.

Betaalbaar, beschikbaar of duurzaam? Kies je voor het een, dan kan het ander in het gedrang komen. Het is net een huishouden, maar dan veel ingewikkelder Bij de SHW staat betaalbaarheid bovenaan, zo betaalbaar mogelijk en liefst geen verhogingen. Dat blijft……….maar wij snappen ook heel goed dat, als je het

// lees meer

Getekende samenwerkings-overeenkomst

Afgelopen maandag 8 mei is tijdens een meeting met de directie van Wooninc. de nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Bij het maken van deze overeenkomst is goed samengewerkt met de BC Grijze Generaal en BC Merefelt. De samenwerkingsovereenkomst is jaarlijks onderwerp van gesprek om te kijken of hij nog actueel is.

// lees meer

Bijeenkomst voor Bewonerscommissies uit De Kempen.

Op donderdag 1 juni a.s. zal de Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) alle bewonerscommissies uit De Kempen ontvangen in de Gindrazaal van het Cultureel Centrum Den Herd aan het Emmaplein 2 in Bladel. Vanaf 13.30 uur zal er koffie en thee klaar staan en om 14.00 uur zal de Voorzitter van

// lees meer

Hoe is de stand van zaken met de alliantie WoonincplusVitalis?

Op 18 april hield de SHW een studiedag om die inventarisatie te maken. Alle geledingen kwamen via een vooraf gemaakte film aan het woord. Huurders, medewerkers van zowel Wooninc als Vitalis, huismeesters en directieleden. In het middaggedeelte legden we dit nog eens voor aan de directies en vroegen om hun

// lees meer

Huurverhoging?

We hebben flink moeten onderhandelen met Wooninc. over de op handen zijnde huurverhoging. We lazen in de prestatieafspraken met de gemeente Eindhoven, dat het inflatievolgend zou zijn. Op de website van Wooninc. stond 0,8%. Maar ze vroegen 1,3%! Dat is het uiteindelijk niet geworden. Wooninc. wil op 1% gaan zitten.

// lees meer

Woningen Bakkerstraat e.o.

De huurders van de circa 100 jaar oude woningen aan de Bakkerstraat e.o. in Eindhoven zijn toe aan duidelijkheid omtrent de toekomst van hun woningen. Gezocht wordt naar een geschikte procesbegeleider voor de herstructureringsplannen die al sinds ongeveer 2005 voor veel onrust zorgen in de wijk. De bewoners voelen zich

// lees meer

Wooninc. in Eindhoven én in de regio.

In december 2016 en januari 2017 maakten we twee rondritten langs zoveel mogelijk Wooninc. objecten. Daar waar huurders wonen in grondgebonden woningen, in een groter gebouw, of in een pand van RSZK of Vitalis, onze fusiepartners. Wij als SHW wilden zien waar die huurders wonen, van Geldrop tot Middelbeers, van

// lees meer