Groot onderhoud in de Horst aan de Imkerstraat Eindhoven

Na 40 jaar wordt het hoog tijd voor een hedendaagse en gebruiksvriendelijke onderhoudsbeurt aan de woningen. Wooninc. gaat daar mee aan de slag, eind van het jaar start de uitvoering. Dat is een hele operatie waarbij oudere, vaak zorgbehoeftige mensen nu eenmaal niet zitten te springen om een hoop verbouwingsgeweld

// lees meer

Duurzaamheid…. Hot item !

Duurzaamheid…. Hot item van Trump tot EU en China en alles wat er tussen ligt.Ook in onze eigen stad en regio speelt dat natuurlijk een zeer belangrijke rol.Wie zal dat betalen?We vinden het allemaal heel belangrijk voor ons voortbestaan, voor de toekomst van onze kinderen. We maken afspraken tot aan

// lees meer

Jaarvergadering met B.C.’s uit De Kempen

Jaarvergadering met B.C.’s uit De Kempen 1 juni in Den Herd in Bladel Belangrijke punten: Gerda Stillewagt wordt aspirant bestuurslid in SHW Het jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd Extra aandacht voor de procedure en intentie bij de oprichting van een B.C., hoe krijg je subsidie, hoe maak je een goed plan,

// lees meer

De toekomst van Oirschot

In Oirschot overlegden op 31 mei diverse groeperingen uit de burgerbevolking samen met het gemeentebestuur over hoe de toekomst van Oirschot, e.o., eruit zou kunnen zien. Het “leven in de brouwerij” vond plaats in de” Oirsprong”, een echte Oirschotse keuze.Wij als SHW waren daar te gast en mochten ons zegje

// lees meer

Parkeren in parkeergarages voor huurders van Wooninc

Al in 2015 kaartten wij, o.a. mede namens “Brabantia” het probleem aan, dat huurders zonder auto hadden en hebben bij het verplicht betalen van een parkeerplaats in het gebouw waarin zij wonen. We hebben daar Wooninc regelmatig op aangesproken. Het is daarom zeer verheugend dat de bewonerscommissie van de Grijze

// lees meer

Buurtplatform Hemelryck gelanceerd

Op 23 mei werd het Buurtplatform Hemelryck gelanceerd. Na een halfjaar intensieve voorbereiding van professionals, samen met enkele kundige vrijwilligers kon hun website “de lucht in”.. Bewoners van stadshof Hemelryck in Eindhoven, krijgen na registratie, gratis toegang tot heel veel digitale diensten, en kunnen daarin ook interactief bezig zijn. Deze

// lees meer

Aan de knoppen draaien in corporatieland.

Betaalbaar, beschikbaar of duurzaam? Kies je voor het een, dan kan het ander in het gedrang komen. Het is net een huishouden, maar dan veel ingewikkelder Bij de SHW staat betaalbaarheid bovenaan, zo betaalbaar mogelijk en liefst geen verhogingen. Dat blijft……….maar wij snappen ook heel goed dat, als je het

// lees meer

Getekende samenwerkings-overeenkomst

Afgelopen maandag 8 mei is tijdens een meeting met de directie van Wooninc. de nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Bij het maken van deze overeenkomst is goed samengewerkt met de BC Grijze Generaal en BC Merefelt. De samenwerkingsovereenkomst is jaarlijks onderwerp van gesprek om te kijken of hij nog actueel is.

// lees meer

Bijeenkomst voor Bewonerscommissies uit De Kempen.

Op donderdag 1 juni a.s. zal de Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) alle bewonerscommissies uit De Kempen ontvangen in de Gindrazaal van het Cultureel Centrum Den Herd aan het Emmaplein 2 in Bladel. Vanaf 13.30 uur zal er koffie en thee klaar staan en om 14.00 uur zal de Voorzitter van

// lees meer

Hoe is de stand van zaken met de alliantie WoonincplusVitalis?

Op 18 april hield de SHW een studiedag om die inventarisatie te maken. Alle geledingen kwamen via een vooraf gemaakte film aan het woord. Huurders, medewerkers van zowel Wooninc als Vitalis, huismeesters en directieleden. In het middaggedeelte legden we dit nog eens voor aan de directies en vroegen om hun

// lees meer