Bang voor betalingsproblemen

Woningcorporaties laten hun huren bewust niet te hard stijgen, omdat ze bang zijn dat hun huurders betalingsproblemen krijgen. Maar dat heeft een keerzijde, zegt voorzitter Marnix Norder van vereniging van woningcorporaties Aedes: door de ‘huurmatiging’ houden corporaties volgens hem minder geld over voor investeringen in nieuwe woningen en verduurzaming. De

// lees meer

Servicekosten / warmtepomp Merefelt Staete te Veldhoven.

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de SHW met de Bewonerscommissies in de Kempen van 1 juni j.l. heeft een van de huurders van de appartementen Parklaan 49 t/m 83 een vraag gesteld over de aan de huurders doorberekende servicekosten voor de warmtepomp voor de jaren 2014 en 2015. Voor het

// lees meer

Scheefwoners’ blijven zitten en nemen extra huurverhoging voor lief

Het overheidsbeleid om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen door zogeheten scheefwoners extra te belasten, werkt niet of nauwelijks. Ze blijven gewoon zitten in hun goedkope sociale huurwoning en nemen de inkomensafhankelijke huurverhoging voor lief. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar TNS in opdracht van ING Economisch Bureau. Scheefwoners

// lees meer

Een inspirerende vakantie leidde tot een inventarisatie van waar we allemaal mee bezig zijn:

Projecten in het kader van de WoonincPlusVitalis alliantie, zoals b.v. bij Jean Sibelius, krijgen in het najaar een vervolg. Ze zullen op meerdere plekken worden uitgerold. Daar hangt ook een kostenplaatje aan en dat moet eerst goed uitgezocht worden. Wij blijven het volgen en sturen mee naar de gemaakte afspraken.

// lees meer

Tientallen ‘spoedzoekers’ nemen intrek in Kortonjo in Stratum

EINDHOVEN – Waar tot voor kort nog zieke en zwakke ouderen werden verpleegd en een kantoor van Vitalis was ondergebracht, wonen zeer binnenkort een kleine honderd jonge studenten én topsporters, aangesloten het bij Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). De vier etages tellende laagbouw achter de Kortonjoflat voor ouderen aan de

// lees meer

Wooninc. is nogal actief met nieuwbouw in Oirschot

Wooninc. nam in 2013 het bezit van Laurentius in Oirschot over en maakte op basis daarvan afspraken met de Gemeente Oirschot omtrent nieuwbouw in de. Doel daarvan is om voor de ouderen die nu nog in een huis met tuin wonen nieuwbouw te verzorgen, zodat hun huizen vrijkomen voor jonge

// lees meer

Salderen blijft tot 2023

Woonbond 2 augustus 2017 Goed nieuws voor huurders die zonnepanelen hebben of overwegen: de salderingsregeling blijft in elk geval tot 2023 bestaan. Minister Kamp heeft onlangs aan de Kamer laten weten dat hij, zolang er nog geen andere regeling is, de bestaande regeling wil handhaven om voor ‘investeringszekerheid’ te zorgen.

// lees meer

Schaf de verhuurdersheffing af om woningnood aan te pakken.

Ronald Paping: ‘Pak de nieuwe woningnood stevig aan en vergroot de sociale huursector’ De woningnood is terug van weggeweest. Voor veel starters is een betaalbare huur- of koopwoning buiten bereik. Een groot maatschappelijk probleem waar de onderhandelaars aan de formatietafel zich over moeten buigen. Dat schrijft Ronald Paping vandaag in

// lees meer

Flexwonen in Veldhoven in een verhuisbare woning.

In de gemeente Veldhoven is een dringende behoefte aan kleinere huurwoningen voor met name éénpersoonshuishoudens. Er zijn weinig huurwoningen beschikbaar, terwijl steeds meer mensen een beroep op deze woningen doen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld urgenten, gescheidenen, statushouders en een ieder die om wat voor reden dan ook met spoed huisvesting

// lees meer

Evaluatie fusie Wooninc en Woningstichting de Kempen

In april van 2017 besteedde SHW een extra dag aan het evalueren van de fusie tussen Wooninc en Vitalis. Een goede doorstart om telkens weer opnieuw positief te kijken naar de voortgang van de alliantie tussen die twee, met hopelijk steeds meer positieve ontwikkelingen voor de huurders. We blijven het

// lees meer