Iets over rechten en plichten

Hoe zou u het vinden als mensen in uw buurt zich zouden misdragen? Dat is niet leuk natuurlijk. En dat misdragen kan op allerlei manieren gebeuren. Hennepkwekerij, burenruzie, geluidsoverlast, boren op zondag, vuilnis op balkons, onderverhuur, rumoerige kinderen, dronkenschap of drugsverslaving. Allemaal zaken die een grote ergernis kunnen veroorzaken. Iemand

// lees meer

Aan de Djept in Veldhoven

Aan de Djept in Veldhoven, gelegen vlak langs de Heerbaan en achter tuincentrum Groenrijk, heeft Wooninc. een 20-tal tijdelijke woningen geplaatst op een door de gemeente toegekend, momenteel braakliggend terrein. De woningen kunnen indien nodig na een bepaalde periode verplaatst worden naar een nieuwe locatie. De SHW heeft er donderdag

// lees meer

Duurzaamheid? Gewoon doen! zeggen corporaties en gemeente Eindhoven

EINDHOVEN – De Eindhovens woningcorporaties en de gemeente gaan nauw samenwerken om sociale huurwoningen en ander vastgoed duurzamer te maken. Over een half jaar komen ze met concrete maatregelen. Alle woningen van het aardgas af, flink isoleren en cv-ketels vervangen, zonnepanelen plaatsen, noem maar op. Het zijn flinke klussen als

// lees meer

Corporaties Eindhoven bouwen veel en houden huurverhoging laag

Eindhovens Dagblad Michel Theeuwen 05-02-18, EINDHOVEN – De Eindhovense woningbouwcorporaties blijven de komende jaren bijbouwen. 4200 woningen staan er op het programma de komende 5 jaar. Onderkant formulierTegen ‘betaalbare’ huren, onder de huurtoeslaggrens. Maar echt goedkoop bouwen zit er niet in, dat levert alleen ‘kippenhokken’ op. Huurverhoging 4200 huurwoningen bouwen

// lees meer

Het ontstaan van Stayinc. BV, een dochter van Wooninc.

Sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs tot aan de liberalisatiegrens (€ 710,68, prijspeil 1 januari 2016). Voor deze woningen gelden de toewijzingsregels, zoals een inkomenstoets, een maximale huur en maximale huurprijsstijging en de passendheidstoets. In de Woningwet wordt dit onroerend goed van een corporatie DAEB onroerend goed genoemd. DAEB

// lees meer

Overleg over begroting Wooninc. 2018

SHW heeft in het najaar van 2017 intensief overleg gevoerd met Wooninc. over de begroting van 2018. Tijdens dit overleg zijn vooral de voor de huurders van groot belang zijnde onderwerpen ter sprake gekomen, zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Wooninc. heeft aangegeven dat zij vanwege de beperkte financiële middelen gedwongen

// lees meer

Winkelcentrum De Wielewaal in Geldrop wordt gesloopt

GELDROP – Winkelcentrum De Wielewaal in Geldrop wordt gesloopt. Daarover is overeenstemming bereikt tussen de huidige en de nieuwe eigenaar.  Eindelijk, ze zijn er uit: Wooninc. sloopt het winkelcentrum in de Geldropse wijk Braakhuizen en verkoopt het terrein aan Lidl. Lidl bouwt op die plek een moderne, duurzame supermarkt en

// lees meer

Plan voor appartementen- complex Jonkvrouw in Geldrop eindelijk af.

GELDROP – De appartementengebouwen zijn een paar meter opgeschoven en veel minder massaal. Maar nu is het plan klaar en kan het bekeken worden.  Ouderen en bijna-ouderen in Geldrop die zich oriënteren op een toekomstgerichte woning kunnen zich binnenkort aanmelden voor het project Jonkvrouw. Woningbouwcorporatie Wooninc heeft het plan klaar voor

// lees meer

Flexwonen in Kortonjo

SHW bezocht het flexwonen pand aan de Herman Gorterlaan 1 in Eindhoven. Een prima locatie die mooi ligt en goed te bereiken is. Weer een geslaagd initiatief om met bescheiden middelen een nog zeer goed bewoonbaar pand rendabel, geschikt te maken en of te houden voor huurders die voor twee jaar geholpen kunnen worden

// lees meer

“Wooninc. In Geldrop”

Wooninc. heeft ongeveer 1000 woningen in Geldrop waarvan een gedeelte grondgebonden woningen, een flexwonen-complex aan het Josephinehof in Zesgehuchten ( voor díe mensen die met spoed huisvesting nodig hebben ) en voor het overige appartementen in de volgende WoonincPlusVitalis gebouwen: Kastanjehof in de wijk Akert, Maison St.Cyr in de Coevering

// lees meer