Iets over rechten en plichten

Hoe zou u het vinden als mensen in uw buurt zich zouden misdragen? Dat is niet leuk natuurlijk. En dat misdragen kan op allerlei manieren gebeuren. Hennepkwekerij, burenruzie, geluidsoverlast, boren op zondag, vuilnis op balkons, onderverhuur, rumoerige kinderen, dronkenschap of drugsverslaving.

Allemaal zaken die een grote ergernis kunnen veroorzaken. Iemand die bij Wooninc. een huis huurt tekent een huurcontract. In dat huurcontract staat expliciet geregeld dat men zich heeft te gedragen als goed burger. En Wooninc. kan daar sancties op leggen.

Een recent artikel in de NRC verhaalde over inspecteurs van een corporatie die naar dit soort overlast op zoek gaan en zelfs zover kunnen gaan dat ze mensen uit hun huis kunnen laten zetten bij extreme overlast, zoals bijvoorbeeld woonfraude, waarbij een huis wordt onderverhuurd aan meerdere partijen met het doel er geld aan te verdienen.

We vermoeden dit dit in Eindhoven niet in die mate voorkomt. Maar Wooninc. is er natuurlijk wel alert op. In het kader van het bovenstaande zijn de Eindhovense corporaties en de Gemeente Eindhoven bezig om een beleid op te zetten van kansen en sancties. Onderdeel daarvan is om tijdig in kaart te brengen wie een potentieel probleem zal kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld door een schuldsituatie op te bouwen. Daardoor kan het van kwaad tot erger komen.

We leven in een vrij land en dat willen we graag zo houden. Dat kan echter alleen maar als we beseffen dat we rechten hebben, waar ook plichten tegenover staan.