Huurprijs Woningstichting de Kempen

Huurders van woningen die in een huis wonen, dat eerst van Woningstichting de Kempen was, betalen vaak een gemiddeld hogere huur. Wooninc. hanteert een huurprijs van 80% van de toegestane maximumhuurprijs. Bij WdK ligt dat percentage een stuk hoger: tot wel 100%! De SHW heeft dat op 14 mei onder de aandacht van de directie van Wooninc. gebracht die toezegde te kijken of daar iets aan kan worden gedaan. Zodra we daar meer over weten berichten we u!

Foto: Google Maps: het complex Malvalaan in Aalst/Waalre