Onze doelstelling

is het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan bestuur Wooninc. over beleidszaken aangaande huurdersbelangen, zoals omschreven in art. 4 van de overlegwet.
Tevens het evalueren van de uitgebrachte adviezen.

Speerpunten

Oprichten huurdersorganisaties:
Meer dan 60% van de huurders van Wooninc. is niet aangesloten bij een wijk- of complex organisatie. Dat is jammer, want samen staan we sterker. Wij willen hier samen met Wooninc. iets aan gaan doen.
Het hoeven niet perse stichtingen of verenigingen te zijn, Wooninc. wil ook overleg voeren met wijkoverleggroepen en bewonerscommissies, maar dan moeten zij wel huurders uit de wijk of het complex vertegenwoordigen.

Heldere communicatie

Helder communiceren met huurdersorganisaties, bewonerscommissies, individuele bewoners en Wooninc.

All Rights Reserved