De huurverhoging 2018 komt er aan

De tijd van de officiële aankondiging van de huurverhoging komt er weer aan. Op 1 juli gaat die in en de aankondiging moet twee maanden daarvoor bij u in de bus vallen. Inmiddels is die huurverhoging bekend. Wooninc. hanteert al een aantal jaren het principe van het inflatiepercentage plus 1% en doet dat om haar financiële positie op orde te houden, vooral in het teken van investeren in de toekomst. Naar nu blijkt is het inflatiepercentage 1,4%.

Diverse gesprekken die we met het management van Wooninc. hebben gevoerd hebben duidelijk gemaakt, dat de sociale huurder gespaard moet worden van flinke verhogingen, omdat de inhoud van hun portemonnee nogal onder druk staat. Daarom is de SHW blij dat Wooninc. daarnaar heeft geluisterd en de huur niet met 1% maar met 0,6% boven inflatie verhoogt. De totale huurverhoging voor 2018 komt daardoor uit op 2%.