Gerda Stillewagt, namens DE KEMPEN

Professionele ervaring:

Tijdens mijn werk als bibliothecaris in openbare bibliotheken had ik een managementfunctie. Belangrijk onderdeel daarvan was er voor te zorgen dat medewerkers hun capaciteiten konden ontplooien en dat ze effectief en bevredigend konden werken.

Doel:

Nu wil ik er graag, samen met anderen, aan bijdragen dat alle huurders van Wooninc. fijn kunnen wonen met daarbij speciale aandacht voor de huurders uit De Kempen.

Gerda Stillewagt