Het ontstaan van Stayinc. BV, een dochter van Wooninc.

Sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs tot aan de liberalisatiegrens (€ 710,68, prijspeil 1 januari 2016). Voor deze woningen gelden de toewijzingsregels, zoals een inkomenstoets, een maximale huur en maximale huurprijsstijging en de passendheidstoets. In de Woningwet wordt dit onroerend goed van een corporatie DAEB onroerend goed genoemd. DAEB

// lees meer

Overleg over begroting Wooninc. 2018

SHW heeft in het najaar van 2017 intensief overleg gevoerd met Wooninc. over de begroting van 2018. Tijdens dit overleg zijn vooral de voor de huurders van groot belang zijnde onderwerpen ter sprake gekomen, zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Wooninc. heeft aangegeven dat zij vanwege de beperkte financiële middelen gedwongen

// lees meer