Buurtplatform Hemelryck gelanceerd

Op 23 mei werd het Buurtplatform Hemelryck gelanceerd. Na een halfjaar intensieve voorbereiding van professionals, samen met enkele kundige vrijwilligers kon hun website “de lucht in”.. Bewoners van stadshof Hemelryck in Eindhoven, krijgen na registratie, gratis toegang tot heel veel digitale diensten, en kunnen daarin ook interactief bezig zijn. Deze

// lees meer

Aan de knoppen draaien in corporatieland.

Betaalbaar, beschikbaar of duurzaam? Kies je voor het een, dan kan het ander in het gedrang komen. Het is net een huishouden, maar dan veel ingewikkelder Bij de SHW staat betaalbaarheid bovenaan, zo betaalbaar mogelijk en liefst geen verhogingen. Dat blijft……….maar wij snappen ook heel goed dat, als je het

// lees meer

Getekende samenwerkings-overeenkomst

Afgelopen maandag 8 mei is tijdens een meeting met de directie van Wooninc. de nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Bij het maken van deze overeenkomst is goed samengewerkt met de BC Grijze Generaal en BC Merefelt. De samenwerkingsovereenkomst is jaarlijks onderwerp van gesprek om te kijken of hij nog actueel is.

// lees meer

Bijeenkomst voor Bewonerscommissies uit De Kempen.

Op donderdag 1 juni a.s. zal de Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) alle bewonerscommissies uit De Kempen ontvangen in de Gindrazaal van het Cultureel Centrum Den Herd aan het Emmaplein 2 in Bladel. Vanaf 13.30 uur zal er koffie en thee klaar staan en om 14.00 uur zal de Voorzitter van

// lees meer

Hoe is de stand van zaken met de alliantie WoonincplusVitalis?

Op 18 april hield de SHW een studiedag om die inventarisatie te maken. Alle geledingen kwamen via een vooraf gemaakte film aan het woord. Huurders, medewerkers van zowel Wooninc als Vitalis, huismeesters en directieleden. In het middaggedeelte legden we dit nog eens voor aan de directies en vroegen om hun

// lees meer