Nieuw bestuurslid

Uit Oirschot is, als aspirant bestuurslid, tot het bestuur toegetreden de heer Jos Herbrink met als potentiële functie die van penningmeester. Bestuurslid Martien van den Wittenboer heeft zijn functie neergelegd.

// lees meer

Huurverhoging 2016

Geringe huurverhoging huurders Wooninc. in 2016! Per 1 juli 2016 gaan de huurders van Wooninc. 0,6% meer huur betalen. Dit is gelijk aan de inflatie. De huurverhoging zijn wij overeengekomen met Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW), de vertegen­woor­diger die namens de huurders daarover jaarlijks met ons overlegt en ons adviseert. Met de

// lees meer

Jaarvergadering

Het was een goede jaarvergadering op 14 april met de bewonerscommissies! Mede gezien het feit dat er ook een kascommissie voor 2016 is gevormd. En we gaan met leden van aanwezige bewonerscommissies ook de werkgroep Samenwerkingsovereenkomst vormen, zodat we de huidige SWOK, waar nodig, samen kunnen aanpassen.

// lees meer