logo OOG

 

 

SHW. Stichting Huurdersplatform Wooninc

Kennis voor alle huurders van Wooninc.

Op deze site vindt u alle informatie die u nodig heeft om de belangen in uw relatie met Wooninc. duidelijk in beeld te krijgen.

Volg ons hiervoor ook via Twitter en Facebook

U kunt altijd bij ons  terecht,  zoals voor vragen of als u actief wilt worden in een huurdersvertegenwoordiging. We zijn immers een kennisorganisatie ten behoeve van de huurders van Wooninc.

 

LAATSTE NIEUWS:

22 november 2016

Op donderdag 1 december vindt de eerstvolgende jaarvergadering met bewonerscommissies en huurdersorganisaties plaats. Voor de volledige uitnodiging met daarin tijdstip van aanvang en locatie klik hier.

7 september 2016

Donderdag 13 oktober is er weer een presentatie voor HO’s en BC’s in Cantershoef. We praten dan over de Samenwerkingsovereenkomst, de fusie van Wooninc. met Vitalis, de scheiding bij Wooninc. van sociale huurwoningen en commercieel bezit en de aspecten van de nieuwe warmtewet, die van invloed is op het budget van huurders. Aanvang half acht.

18 juli 2016 

Vanmiddag is Gé Sars officieel toegetreden tot het Algemeen Bestuur. Dat betekent dus, dat hij geen aspirant-bestuurslid  meer is. Het Dagelijks Bestuur heeft hem nu geïnstalleerd.

11 juli 2016

  • Zonnepanelen blijken een interessant effect te hebben voor huurders van Wooninc. O.a. voor de huurders van Jean Sibelius, waar zonnepanelen op het dak liggen. Ze merkten dat door een verlaging van de servicekosten.
  • In de Kempen gaan we ook werken aan bewonersinbreng. We hebben gepland om in september daarvoor een bijeenkomst te houden. We hopen op dezelfde enthousiaste opkomst als in Oirschot en Eindhoven

3 mei 2016

  • Gisteren, 2 mei hield het bestuur van de SHW weer een algemene bestuursvergadering. Die begon met een presentatie door Hilde van Beek van Wooninc. over het klanttevredenheidsonderzoek onder de huurders. De resultaten daarvan geven aan dat over het algemeen door de huurders een 7 gemiddeld wordt gegeven. En waar dat minder is, wordt er extra aandacht aan besteed, om te zorgen dat hier ook zevens worden gehaald.
  • Nu de fusie tussen Wooninc. en Vitalis rond is, moet er gezocht worden naar een adequate vertegenwoordiging van Vitalis in het bestuur van de SHW. Met dat doel gaan we in overleg met het nieuwe klantcontactcentrum van Wooninc.Plus.Vitalis.
  • De Doe Mee acties in Eindhoven en Oirschot waren verhelderend en zijn positief ontvangen. Dat willen we nu ook in de Kempen gaan doen.
  • Het bestuur van de SHW stelt het zeer op prijs als de tijdens de jaarvergadering toegezegde werkgroep SWOK aan de slag gaat, om zo snel mogelijk een up-to-date Samenwerkingsovereenkomst te krijgen voor 2017.

27 april 2016

Uit Oirschot is, als aspirant bestuurslid, tot het bestuur toegetreden de heer Jos Herbrink met als potentiële functie die van penningmeester.

Bestuurslid Martien van den Wittenboer heeft zijn functie neergelegd.

20 april 2016

Geringe huurverhoging huurders Wooninc. in 2016! 

( van www.wooninc.nl )

Per 1 juli 2016 gaan de huurders van Wooninc. 0,6% meer huur betalen. Dit is gelijk aan de inflatie. De huurverhoging zijn wij overeengekomen met Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW), de vertegen­woor­diger die namens de huurders daarover jaarlijks met ons overlegt en ons adviseert. Met de uitkomst van 0,6% is de SHW tevreden. Bij huurders uit het zogenoemde niet-DAEB bezit (o.a. huurders in de duurdere vrije sector) wordt de huur verhoogd met 2%. De huurverhoging wordt in veel situaties gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere huurtoeslag.

Huurverhoging Wooninc_ 2016

 

Huurverhoging op basis van inkomen om scheefwonen te voorkomen

De minister stelt ons in staat om op basis van het inkomen de huur jaarlijks verhogen. De extra verhoging voor hogere inkomens heeft als doel te voorkomen dat mensen die goed in staat zijn om een hogere huur te betalen een sociale huurwoning (blijven) bezetten. De minister duidt dit aan als scheefwonen. Liever ziet Wooninc. dat deze mensen hun woning kopen, dan wel dat zij voorrang krijgen bij de koopwoningen die wij vaak in combinatiecomplexen realiseren of dat zij naar een andere (duurdere) huurwoning verhuizen. Deze “extra” verhoging is ook noodzakelijk om de opgelegde ‘verhuurdersheffing’ aan het Rijk te kunnen voldoen. De SHW heeft er voor gepleit om de zogenoemde ‘middeninkomens’ vooralsnog te ontzien omdat voor hen niet altijd een betaalbaar passend alternatief voorhanden is.

Inkomensgegevens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging

Om de inkomensafhankelijke huurverhoging te kunnen uitvoeren is Wooninc. afhankelijk van gegevens van de fiscus. Gebleken is dat deze gegevensverstrekking niet (nagenoeg) 100% is, waardoor Wooninc. niets anders kan doen dan de huur voor alle huurders, ook de hogere inkomens, met 0,6% te verhogen. Uitgezonderd de duurdere vrije sector woningen. Wooninc. streeft ernaar om voor de huurverhoging van 2017 de gegevens nagenoeg volledig te hebben, zodat bij de huurverhoging alsnog onderscheid gemaakt kan worden in inkomen. Met deze benadering geeft Wooninc. vorm en inhoud aan de inkomensafhankelijke huurverhoging zoals de politiek dit de woningcorporaties heeft opgelegd.

 

 

17 april 2016
Het was een goede jaarvergadering op 14 april met de bewonerscommissies! Mede gezien het feit dat er ook een kascommissie voor 2016 is gevormd. En we gaan met leden van aanwezige bewonerscommissies ook de werkgroep Samenwerkingsovereenkomst vormen, zodat we de huidige SWOK, waar nodig, samen kunnen aanpassen.